Eksklusivt second-hand i høj kvalitet

Vores politik for persondata

Følgende beskriver politik for persondata for Ellie's Closet, Muslingevej 10B, 8250 Egå

 

Køb og salg af private genbrugsvarer samt formidling via reolleje.

For at kunne formidle salg af varer for de personer, der lejer en reol i Ellie’s Closet er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle.

 

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige.

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Marie Fogh, tel. +45 28700830 / kontakt@elliescloset.dk

 

Dataansvarlig

Ellie's Closet, Muslingevej 10B, 8250 Egå

 

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med leje af en reol med henblik på salg af dine genbrugsvarer i vores butik.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne leve op til vores aftalte og forudsatte forpligtelser overfor dig som sælger af egne varer igennem vores butik og service.

Vi vil til enhver tid bestræbe os på alene at indsamle, behandle og videregive de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle den pågældende ansøgning.

 
Personoplysninger

I forbindelse med behandling af oprettelse af profiler hos Ellie’s Closet via vores apps kommer vi i besiddelse af en lang række personoplysninger.

Personoplysninger, der indgår i processen for reolleje samt salg og formidling af private genbrugsvarer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bank og- kontooplysninger herunder: navn på kontohaver, navn på pengeinstitut, registreringsnummer.

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Vi stræber efter at slette personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).


Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

 

Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet – https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Ellie’s Closet. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke videregiver vi personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Ellie’s Closet, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til brug for sagens behandling videregiver vi personlige oplysninger til parter udenfor Ellie’s Closet, såfremt det er nødvendigt for at kunne behandle din sag hos os. Det kan eksempelvis være videregivelse til pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.   
 • Til ekstern databehandling videregiver vi personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Ellie’s Closet og vores samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.


Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Ellie’s Closet

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Beskyttelse af alle it-systemer med passwords.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos os.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker.

Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen.

Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kontraktparter.

 

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. 

 

Henvendelse herom kan ske til: kontakt@elliescloset.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Senest opdateret november 2020